Ajankohtaista yrityskaupoissa

Me autamme yrityskaupan toteuttamisessa alusta loppuun ja toimitamme onnistuneen lopputuloksen tarvittaessa kaikilla yritysjärjestelyjen osa-alueilla.

Neuvoimme yrittäjää hänen arvioidessa franchiseliiketoiminnan myyntiä.   Avustimme yrittäjää hänen valmistautuessaan yrityskauppaan ja arvioidessaan kiinteistöjen ylläpitopalveluita tarjoavan yrityksen tulevaisuuden vaihtoehtoja. Teimme yhtiöstä myytävyysanalyysin ja
Tässä artikkelissa esittelemme neljä yksinkertaista tapaa, joilla yrityksen arvoa voi arvioida. Pienyrityksen arvonmääritys tulee usein ajankohtaiseksi tulevaisuuden vaihtoehtoja ja mahdollista yrityskauppaa pohdittaessa. Tarkemman arvion
Neuvoimme palveluliiketoiminnan yrityskaupassa kauppakirjojen ja osakassopimuksen laadinnassa. Yhtiö ja sen nykyiset omistajat halusivat laajentaa omistajakuntaansa mahdollistaakseen tulevaisuuden kasvuinvestoinnit ja saadakseen uusia osaajia tukemaan seuraavaa
Liiketoimintaa myytäessä kaupan kohteena on tyypillisesti yrittäjän vuosien tai jopa vuosikymmenten työ. Tällöin on tärkeää varmistaa, että myyntiprosessi etenee sujuvasti ja yrityksestä saadaan paras
  Salassapitosopimusten laadinta on yrityskauppaprosessin ensimmäisiä vaiheita. Kun kohdeyrityksestä on tehty tarvittavat analyysit, arvonmääritys ja mahdollisia ostajaehdokkaita on kartoitettu, myyjän neuvonantaja tyypillisesti lähestyy valittuja
Toimimme myyjän neuvonantajana yrityskaupassa, jonka kohteena oli elintarvikealan verkkokauppa. Verkkokauppa siirtyi liiketoimintakaupan myötä uudelle omistajalle. Neuvoimme myyjää kauppakirjaneuvotteluissa.
Toimimme neuvonantajana hammaslääkäriaseman osakassopimuksessa. Neuvoimme osakassopimuksen laatimisessa sekä sopimuksen rakenteessa, jotta se tukisi yhtiön kehittämistä.
Toimimme ostajan neuvonantajana it-palvelualan liiketoimintakaupassa. Järjestelyn myötä yhtiön henkilöstö ja immateriaalioikeudet siirtyivät ostajalle. Tulosjärjestelyt Partners Oy avusti ostajaa liiketoimintakaupan toteuttamisessa. Vastasimme ostajan due diligence
Tässä artikkelissa käymme läpi yrityskauppaprosessia siinä yleisesti käytettävien dokumenttien ja sopimusten näkökulmasta.   Salassapitosopimus Kun ostajaehdokkaita on alustavasti lähestytty ja heidän kiinnostustaan kohdeyrityksestä on
Tarkastelemme tässä artikkelissa osakassopimuksen tekemistä, sen sisältöä ja tarkoitusta. Osakassopimus on yhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan, miten osakkaat toimivat erilaisissa tilanteissa ja minkälaisia
Indikatiivinen tarjous on ei-sitova tarjous, joka tyypillisesti tehdään yrityskauppaprosessin alkuvaiheessa. Ostaja laatii indikatiivisen tarjouksen niiden tietojen pohjalta, joita myyjä on ostajaehdokkaalle tarjonnut. Rajallisista tiedoista
Tulosjärjestelyt Partners toimi myyjän neuvonantajana Yksityinen Sosiaalipalvelu Oy:n osakekannan myynnissä Validia Oy:lle. Yhtiön omisti kehitysvammaisten asumispalveluyksikön Iina & Akseli -kodin Kaarinassa. Autoimme yrittäjiä sopivan
Avustimme sote-alan yrittäjäperhettä liiketoimintastrategian luomisessa keskipitkälle aikavälille. Perheen omistama yritysryhmä tuottaa hoiva- ja asumispalveluita ympäri Suomea.   Projektissa kartoitettiin yritysten kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia sekä
Toimimme myyjän neuvonantajana yrityskaupassa, jonka kohteena oli ruokatarvikkeita myyvä verkkokauppa. Verkkokauppa siirtyi liiketoimintakaupan myötä uudelle omistajalle. Myyjän neuvonantajana varmistimme, että järjestelyssä käytetty kauppakirja on
Tulosjärjestelyt Partners toimi myyjän neuvonantajana pääkaupunkiseudulla toimivan kuljetusalan yrityksen MBO-järjestelyssä. Yrityksessä pitkään työskennellyt ostaja hankki yhtiöstä vähemmistöosuuden sekä aloittaa järjestelyn myötä yhtiön toimitusjohtajana. Laadimme
Jakautuminen on yritysjärjestely, jolla voidaan muuttaa yhtiön konsernirakennetta ja hajauttaa eri liiketoimintojen riskitekijöitä toisistaan. Kaikessa yksinkertaisuudessaan jakautumisessa on kyse järjestelystä, jossa yksi yhtiö jakautuu
Sulautuminen eli fuusio on yritysjärjestely, jolla voidaan muuttaa yhtiöiden konsernirakennetta ja hyödyntää eri liiketoimintakokonaisuuksien yhdistämisen tuomia synergioita. Yksinkertaistettuna sulautumisjärjestelyssä kaksi tai useampi yhtiö sulautuu
      Yrityksen liiketoiminnan laajentuminen voi tapahtua joko orgaanisesti tai yritysostoin. Yritysostoilla laajeneminen on kuitenkin erityisesti vakiintuneille yhtiöille huomattavasti nopeampi tapa kasvattaa yritystä.
Tulosjärjestelyt Partners avusti Recuror Oy:n liiketoimintasuunnitelman ja osakassopimuksen laadinnassa.    Recuror syntyi kokeneiden psykiatrian erikoislääkäreiden halusta luoda vaativaan psykiatriaan erikoistunut terveydenhuollon ketju. Tiimillä oli
Toteutimme Tresvista Oy:n hoivakiinteistön sale and leaseback järjestelyn.   Tresvista omisti hoivakiinteistön, jota samaan yritysryhmään kuuluva yhtiö operoi. Järjestelyssä kiinteistö myytiin ulkopuoliselle sijoittajalle, mutta
Yrityskaupan vaiheet- miten yrityskauppa etenee?   Vaikka jokainen yrityskauppa on aina oma ainutlaatuinen prosessinsa, jossa ostajan ja myyjän toiveet ja tavoitteet vaikuttavat siihen, miten
A B Business Purchase Agreement (”BPA”) Liiketoiminnan kauppakirja Kauppakirja, jota käytetään liiketoimintakaupassa Bisnesenkelit Yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat pääomaa pieniin, kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin. Sijoitukset usein pienempiä
Yrityskaupan kauppakirjan yleisimmät ehdot ja mitä ne käytännössä tarkoittavat Yrityskauppoja ei voi tehdä ilman tiettyjä sopimuksia, joista olennaisin on kauppakirja. Vaikka jokainen yrityskauppa on
Aiesopimus yrityskaupassa – Letter of Intent tai Memorandum of Understanding Aiesopimus on yksi yrityskauppojen merkittävimmistä vaiheista. Aiesopimuksessa sovitaan siitä, mistä kauppakirjassa sovitaan, sekä osapuolten
Sote-alan yritysjärjestelyt ja niiden erityispiirteet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvien yrityskauppojen määrä on kasvanut viime vuosina. Toimialalla tehtävät järjestelyt edellyttävät alan tuntemusta sekä ymmärrystä
Due Diligence eli yrityksen tarkastus Due Diligence tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan yrityskaupan kohteen kattavaa tarkastusta. Due Diligence -prosessissa käydään läpi kaikki se materiaali, jolla voi
Yrityskaupan asiantuntijat ja heidän roolinsa Sopivat neuvonantajat parantavat yrityskaupan onnistumisen todennäköisyyttä. Myyjällä ja ostajalla on yrityskauppaprosessissa omat neuvonantajansa, ja kummankin osapuolen tulee valita tilanteeseensa
Avustimme Raumalaisen kotihoitopalveluita tuottavan Hoiva Mimi Oy:n liiketoiminnan myynnissä. Yrittäjä Mirva Tyni oli valmis luopumaan liiketoiminnasta ja tarvitsi apua arvon määrityksessä, kauppaneuvotteluissa sekä laki-
Tulosjärjestelyt Partners toimi Työhuone Turku Oy:n neuvonantajana toimitilan myyntitoimeksiannossa. 
Osana keskittymistään ydinliiketoimintaansa, Esperi Care myi Uudenmaan Tukitupa Oy:n osakekannan. Toimimme järjestelyssä Esperin neuvonantajana.   Esperi Care aloitti vuoden 2019 alussa mittavat toimenpiteet hoivan
Esperi Care päätti myydä Sinivida Oy:n osakekannan osana uuden strategian toimeenpanoa. Tulosjärjestelyt Partners toimi yrityskaupassa Esperin neuvonantajana.   Esperi Care aloitti vuoden 2019 alussa
Tulosjärjestelyt Partners toimi Seleris Ventures Oy:n omistajienneuvonantajana start up -sijoitusten osuuksien myynnissä. SelerisVentures Oy:n omistaja Mikael Marisa halusi yhtiön irtautuvan start-up-sijoituksesta. Loimme exit strategian
Tulosjärjestelyt auttoi Turku Båthusin Ab:n omistusjärjestelyssä. Turku Båthusin osakas Mikko Hongell halusi irtaantua elämäntilanteen muutoksen takia liiketoiminnasta. Neuvoimme arvonmäärityksesssä sekä järjestelyn toteutuksessa alusta loppuun.Yhtiön

Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut  ovat maksuttomia, aina luottamuksellisia eivätkä sido sinua mihinkään. Kykenemme jo yleensä tässä tapaamisessa kertomaan, mikä olisi järkevin polku edetä yrityksen myynnissä ja tarvittaessa opastaa sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.