Yrityskauppa ja kilpailukielto – milloin ja miksi kilpailukiellosta sovitaan?

Sisällysluettelo

Yrityskaupan jälkeen myyjällä on usein huomattavasti enemmän vapaa-aikaa kuin yrittäjänä ollessaan. Myyjän intressinä voikin olla hyödyntää osaamistaan jonkun uuden projektin parissa. Ostajan näkökulmasta tällaisessa tilanteessa voi kuitenkin ilmetä hänen sijoitukseensa kohdistuvia riskejä, mikäli liiketoiminnan myyjä rupeaa harjoittamaan kilpailevaa toimintaa. Mitä jos myyjä perustaakin saman toimialan yrityksen ja vielä samaan kaupunkiin – ja viekin asiakkaat ja samalla ostetun yrityksen tuottomahdollisuudet?

Kun yritys vaihtaa omistajaa, useimmat ostajat odottavatkin myyjän allekirjoittavan kilpailukieltosopimuksen kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Harvat ostajat ostavat yrityksen ilman myyjän sitoumusta olla kilpailematta heidän kanssaan yrityksen myynnin jälkeen. Kilpailukiellosta voidaan sopia kokonaan erillisellä sopimuksella tai kauppakirjaan voidaan lisätä kilpailukieltoehto.

Kilpailukielloista neuvotellaan tiukemmin tietyillä toimialoilla – etenkin palvelupohjaisissa yrityksissä, joissa myyjällä saattaa säilyä vahva kyky kilpailla ostajan kanssa myynnin jälkeen.

 

Mistä kilpailukiellossa sovitaan?

Kilpailukieltosopimusten aikaväli vaihtelee yleensä kahdesta viiteen vuoteen. Kilpailukiellon kattama maantieteellinen alue on tyypillisesti sama kuin yrityksen palvelema markkina-alue. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päätöksessään todennut, että yrityskauppojen yhteydessä sovittava kilpailukielto on pätevä silloin, kun sen ajalliset ja maantieteelliset rajoitukset ovat kohtuulliset yrityskaupan kaikkiin olosuhteisiin nähden. Jos esimerkiksi yrityksen asiakkaat tulevat tietyltä paikkakunnalta, osapuolet neuvottelevat yleensä kilpailukiellosta, joka kattaa tämän paikkakunnan. Toisaalta esimerkiksi palvelualalla kilpailukielto voi kattaa koko maan. Jos olet myymässä yritystäsi ja haluat pysyä toimialalla, sinun on parasta ilmaista aikeesi ostajalle selkeästi. Keskustele ostajan kanssa suunnitelmistasi ja siitä, mitä haluaisit tehdä myynnin jälkeen.

Kilpailukiellon tulee olla tarkka sen suhteen, mitä se rajoittaa ja mitä se sallii. Hyvin laaditussa kilpailukieltosopimuksessa määritellään selkeästi ”kilpaileva toiminta” ja sen kapasiteetti (esim. työntekijä, omistaja jne.), johon myyjä voi osallistua. Kilpailu voi olla joko suoraa (esim. omistaja) tai epäsuoraa (esim. passiivinen sijoittaja) ja sitä voi esiintyä muissakin muodoissa.

 

Kuka allekirjoittaa kilpailukieltosopimuksen?

Kilpailukieltosopimusta laadittaessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon, ketä kilpailukielto itse asiassa koskee. Jos yrityskaupassa myyjänä toimii osakeyhtiö ja osakeyhtiö myös allekirjoittaa kilpailukieltosopimuksen, kilpailukielto ei välttämättä koske myyvän osakeyhtiön omistajia. Tällöin osapuolten tulee arvioida, olisiko tarkoituksenmukaista, että myös myyjänä toimivan yhtiön osakkaat allekirjoittaisivat kilpailukieltosopimuksen.

 

Kilpailukiellon rikkomuksen seuraukset

Yrityskaupan osapuolet sopivat osana kilpailukieltoa sen rikkomuksen seuraamuksista kohtuullisuuden rajoissa. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että mitä suurempi yrityskauppa sitä ankarampi sanktio kilpailukiellon rikkomisesta. Tyypillisesti seurauksena on sovittu sopimussakko ja tämän lisäksi velvollisuus korvata aiheutunut vahinko. Sopimussakko pyritään asettamaan sellaiselle tasolle, että se estää myyjää käynnistämästä kilpailevaa toimintaa.

Vahingonkorvauksen haasteena on, että korvattavan vahingon taloudellisen arvon näyttäminen on yleensä erittäin vaikeaa. Tästä johtuen yleensä käytetään sopimussakkoa, koska sen osalta vahingon taloudellisen arvon näyttäminen ei ole välttämätöntä, vaan sopimusrikkomuksen näyttäminen riittää.

 

Rekrytointi- ja houkuttelukielto

Yleensä kilpailukiellon yhteydessä sovitaan rekrytointi- ja houkuttelukiellosta, joiden tarkoitus on estää yrityksen myyjää houkuttelemasta entisiä avainhenkilöitä siirtymään pois myydyn yrityksen palveluksesta. Etenkin suurissa yrityksissä näiden kieltojen osalta tulee olla varovainen, koska niitä saatetaan rikkoa tahattomasti, jos esimerkiksi kaikki työntekijät eivät ole tietoisia kieltojen voimassaolosta.

Mikko Leino
Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.