Tietosuojaseloste

Tämä on Tulosjärjestelyt Partners Oy:n tietosuojaseloste, jossa kerromme miten käytämme sinulta saamiamme henkilö- ja muita tietoja sinun käyttäessäsi nettisivujamme tai muuten luovuttaessasi niitä meille.

Rekisterinpitäjä
Tulosjärjestelyt Partners Oy
Y-2402158-6
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki
Linnankatu 26, 20100 Turku

Rekisterin sisältö

Tallennamme ja säilytämme sinusta seuraavia tietoja asiakasrekisterissämme, markkinointirekisterissämme ja myyntirekisterissämme:
Nimi, yhteystiedot, yritys, IP-osoite, organisaatio, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutokset, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Säilytämme tietoja 5 vuotta asiakassuhteen päättymisestä, mutta kuitenkin enintään 10 vuotta. Tämän jälkeen hävitämme tietosi poistamalle ne rekistereistämme.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Säilytämme tietojasi, mikäli annat siihen suostumuksen tai, jos olet sellaisen meidän sinulle antaman sopimuksen toisena osapuolena, minkä tehokas toteuttaminen vaatii henkilötietojesi keräämistä ja säilyttämistä. Säilytämme myös henkilötietojasi, mikäli asiakassuhteesi meidän kanssa on alkanut ennen edellä mainitun sopimuksen muodostumista. Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, tilattujen palveluiden tuottaminen ja markkinointi. Säilytämme tietojasi käyttäytymisestä verkkosivuillamme, jotta voimme parantaa niiden sisältöä, tarjota sinulle sinua kiinnostavia palveluita ja parantaaksemme verkkosivujemme asiakaskokemusta.

Rekisteritietojen tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, verkkosivuillamme vieraillessasi, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Vieraillessasi verkkosivuillamme keräämme automaattisesti tietoa käyttämäsi selaimen ja laitteen avulla sivuista, joita selaat, vierailun aika, viimeisen vierailun aika, IP-osoitteen omistajan nimi, IP-osoitteen domain-osoite, lähettävä sivusto, sovellus tai palvelu mukaan lukien käyttämäsi hakusanat ja selaimen, käyttöjärjestelmän ja laitteen tiedot.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, ellei se ole tilattujen palveluiden tuottamisen edellytyksenä. Tietoja voidaan kuitenkin julkaista vain siltä osin kuin niin on asiakkaan kanssa sovittu. Tietoja voidaan myös luovuttaa, mikäli luovutukselle on olemassa laillinen peruste.

Rekisterien säilytys

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että säilytettäviä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työtekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja muut oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa ne tiedot, joita henkilöstä on rekisteriin tallennettu sekä oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja puutteellisten tietojen täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa tiedot, joita sinusta säilytämme, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti rekisterinpitäjälle. Voimme tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Rekisterinpitäjä vastaa sinulle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat tiedot rekistereistä ja muut EU:n tietosuoja-asutuksen mukaiset oikeudet. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti tai sähköisesti. Voimme tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Rekisterinpitäjä vastaa sinulle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet tietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen ja suostumuksesi mukaisesti.

Markkinointi

Voimme lähettää sinulle markkinointimateriaalia tarjoamistamme palveluista, mikäli olet hyväksynyt markkinointimateriaalin vastaanottamisen. Hyväksymisen voi perua.

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme monin eri tavoin mukaan lukien ymmärtääksemme miten käytät verkkosivujamme ja markkinointi tarkoituksessa.

Keräämme evästeiden avulla tietoa vierailustasi verkkosivuillamme kartoittaaksemme mitä sisältöä katselet ja mitä linkkejä seuraat sekä informaatiota käyttämästäsi selaimesta, laitteesta ja IP-osoitteestasi. Voimme jakaa tätä informaatiota kolmansien osapuolien kanssa markkinointitarkoituksessa ja sinulle voidaan näyttää markkinointimateriaalia verkkosivujemme selauskäyttäytymisesi perusteella.

Voit asentaa selaimesi olemaan hyväksymättä evästeitä tai voit tehdä valinnan evästeiden hyväksymisestä vieraillessamme verkkosivuillamme.


Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tarkistamme ja päivitämme tätä tietosuojaselostetta säännöllisesti ja muutokset
tietosuojaselosteeseen julkaistaan nettisivuillamme ’Tietosuojaseloste’-linkin takana.
Viimeisin muutos on tehty 5.4.2023
Yhteystietomme
Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, säilyttämistämme tiedoista tai
haluat käyttää EU:n tietosuoja-asetuksen sinulle antamia oikeuksia, voit olla meihin
yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.

  • +358 40 7180623
  • info@tulosjarjestelyt.fi