Palvelumme

Yrityskaupat

Teemme arvonmäärityksen, kartoitamme ostajaehdokkaat tai kohdeyhtiöt ja laadimme myyntiaineiston. Avustamme myös kauppaneuvotteluiden ja sopimusten kanssa sekä toteutamme yrityskaupan.

Juridiikka

Autamme ratkaisemaan juridiikkaan liittyvät kysymykset ja laadimme tarvittavat asiakirjat.


Talous & rahoitusjärjestelyt

Tulkitsemme talouslukuja ja autamme
asiakastamme löytämään niiden pohjalta parhaan ratkaisun. Avustamme yrityksiä rahoitusjärjestelyissä ja sijoittajien hankinnassa.

Analyysit

Analysoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja ja
kehityssuunnitelmia sekä kartoitamme tarvittaessa
yhteistyökumppaneita. Näiden tietojen perusteella
laaditaan toimintasuunnitelmia.

Autamme toteuttamaan yrityskaupan tuloksellisesti ja onnistuneesti.

Etsimme parhaan ratkaisun

Huolehdimme kohteen markkinoinnista sekä ostajaehdokkaiden ja potentiaalisen ostokohteen tunnistamisesta. Paras ratkaisu voi löytyä ilmeisimpien vaihtoehtojen ulkopuolelta. Neuvomme lainsäädäntöön ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Autamme koko yrityskauppaprosessissa

Edustamme yritystäsi kaikissa tilanteissa niin myyvään kuin ostavaan tahoon päin sekä viranomaisten kanssa. Pidämme
puoliasi joka tilanteessa. Avustamme tarvittaessa kaupan kohteen myyntikuntoon saattamisessa.

Toteutamme yrityskaupan

Varmistamme, että kaikki sopimukset ja sitoumukset, mukaan lukien lopullinen kauppakirja, ovat juridisesti päteviä ja yrityksesi näkökulmasta edullisia.

Tarjouspyynnöt ja tiedustelut

Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti.