Laadimme kauppakirjan yrityskauppaasi

Yrityskauppoja ei voi tehdä ilman tiettyjä sopimuksia, joista olennaisin on
kauppakirja. Vaikka jokainen yrityskauppa on yksilöllinen prosessi,
kauppakirjoissa toistuvat kuitenkin tyypillisesti samat perusehdot. Ehtojen
sisältöä muokataan vastaamaan osapuolten tahtotilaa ja kaupasta sovittuja
ehtoja. Lue lisää kauppakirjan yleisimmistä ehdoista.

Yrityskauppa voidaan toteuttaa joko osakekauppana tai liiketoimintakauppana,
mikä vaikuttaa olennaisesti kauppakirjan sisältöön. Tyypillisesti ostaja laatii
ensimmäisen kauppakirjaluonnoksen, jonka myyjän neuvonantajat käyvät läpi
kartoittaen sen riskit ja tehden siihen tarvittavat muutosehdotukset.
Osapuolet neuvottelevat kauppakirja yksityiskohdista löytääkseen sekä myyjää
että ostajaa tyydyttävän ratkaisun. Mikäli ratkaisua ei löydy, osapuolet voivat
päättää vetäytyä yrityskauppaprosessista.

Laadimme yksilöidyn kauppakirjan ja tarvittavat liitteet kiinteään hintaan. Varaa maksuton konsultaatio tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Tarvitsetko kauppakirjan yrityskauppaan?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme keskustellaksesi tavoitteistasi,
toiveistasi ja tulevaisuuden vaihtoehdoista.
Keskustelumme on, luonnollisesti, täysin luottamuksellinen eikä sido
sinua mihinkään. Konsultaatiossa pystymme kartoittamaan toiveidesi
pohjalta sinulle parhaiten sopivia vaihtoehtoja.

Liiketoiminta-analyysiä
+ 0
Talousanalyysiä
+ 0
Juridista neuvonantotapausta
+ 0
Yrityskauppaa
+ 0