Yrityskaupan jälkeen – miten valmistautua kohdeyhtiön haltuunottoon?

Yrityskauppaprosessi harvemmin loppuu kaupan toteuttamiseen. Kun kauppakirjat on allekirjoitettu ja kohdeyritys vaihtanut omistajaa, alkaa integraatiovaihe, jossa uusi omistaja ottaa ostetun yrityksen haltuunsa. Integraatiota pidetäänkin yrityskaupan onnistumisen kannalta yhtenä prosessin kriittisimmistä vaiheista. Epäonnistunut integraatio tarkoittaa etenkin ostajan näkökulmasta koko yritysoston epäonnistumista. Prosessi vaatii sekä huolellista suunnittelua jo ennen kaupan toteuttamista että avointa viestintää, jotta saavutetaan sujuva siirtymä ja maksimoidaan yrityskaupan tuomat edut.

 

Integraatiojakso käytännössä

Yrityskaupan jälkeinen integraatio voidaan toteuttaa eri tavoin, ja yrityksille sopiva integraatiotapa riippuu monista tekijöistä, kuten yritysten koosta, toimialasta, kulttuurista ja liiketoiminnan tavoitteista. Ostetun yrityksen toiminnot voidaan kokonaisuudessaan täysin yhdenmukaistaa ostajan organisaation kanssa tai osa ostetun yrityksen toiminnoista voidaan myös säilyttää ennallaan. Integraatio on myös mahdollista toteuttaa täydellisellä muodonmuutoksella, jolloin luodaan yrityksille uusi, yhteinen organisaatiorakenne, liiketoimintaprosessit ja kulttuuri.

Integraatiovaiheen aikana ostaja voi hyötyä suuresti aiemmalta yrittäjältä saatavasta avusta. Sen kautta voi saada arvokasta neuvontaa ja hyödyllisiä näkökulmia yrityksen liiketoimintaan ja kulttuuriin liittyviin seikkoihin kuten sen henkilöstöön, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Joissain tapauksissa onnistuneen integraation varmistamiseksi voi myös olla tarpeellista sitouttaa yrittäjä työskentelemään yrityksessä jonkin aikaa kaupan jälkeen. Aiemman omistajan työskentely yrityksessä kaupan jälkeen ei ole itsestään selvää, joten ostajan tulee ottaa tämä huomioon neuvotteluissa.

 

“Integraatiota pidetäänkin yrityskaupan onnistumisen kannalta yhtenä prosessin kriittisimmistä vaiheista.”

 

Yrityskaupan due diligence ja kohdeyhtiön integraatio

Toteutuneen yritysoston menestys riippuu viime kädessä suuresti yrityskaupan jälkeisestä integraatioprosessista. Yksi keskeinen tekijä integraatiovaiheen, ja näin myös koko yrityskaupan, onnistumisessa on due diligence eli DD-prosessi. due diligence on yrityskaupan kohteen perusteellinen ja huolellinen tarkastus. DD-prosessi tehdään ennen yrityskauppaa, ja sen tarkoituksen on arvioida kohdeyrityksen taloudellista tilaa, riskejä, toimintaa ja muita keskeisiä tekijöitä. Hyvin tehty due diligence tarjoaa huomattavaa tukea yrityskaupan jälkeiseen integraatioon. Lue lisää due diligence –prosessista.

Hyvin tehty due diligence auttaa ostaja saamaan selkeän ja kattavan kuvan kohdeyrityksestä. DD-prosessin avulla ostaja pääsee perinpohjaisesti tutustumaan siihen, miten kohdeyrityksen liiketoiminta käytännössä toimii, minkälainen kohdeyrityksen taloudellinen tilanne on ja minkä sisältöisiä sopimuksia ja velvoitteita kohdeyritykseen liittyy. Näin ostaja kartoittaa kohdeyrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä liiketoimintaan liittyvät mahdollisuudet ja uhat. Ostaja välttyy kaupan jälkeisiltä yllätyksiltä ja voi jo ennen kauppaa valmistella integraatiosuunnitelman, joka perustuu selkeään ja kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen kohdeyrityksen toiminnasta. Perusteellinen due diligence auttaa ostajaa ymmärtämään lisäksi kohdeyrityksen kulttuuria ja henkilöstöä. Onnistunut integraatio edellyttääkin yleensä henkilöstön sitoutumista ja tukea. Hyvin hoidetun due diligencen ansiosta ostaja pystyy tekemään integraatiojakson aikana harkittuja päätöksiä.

Picture of Katja Lammi
Katja Lammi
Juridinen avustaja
Mikko Leino

Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.