Osakeyhtiön lopettaminen – miten osakeyhtiön purkaminen etenee selvitysmenettelyssä?

Sisällysluettelo

Liiketoiminnan lopettaminen ja osakeyhtiön purkaminen voivat johtua monesta syystä. Osakeyhtiö on voinut myydä liiketoimintansa yrityskaupan myötä, liiketoiminnan jatkamiselle ei ole enää tarvetta tai osakkeenomistajat haluavat vain yksinkertaisesti ajaa liiketoiminnan alas ja purkaa osakeyhtiön. Mikäli osakeyhtiön varallisuus kattaa osakeyhtiön velat, voidaan osakeyhtiö purkaa selvitysmenettelyssä. Jos taas osakeyhtiön varat eivät riitä velkojen maksuun, asetetaan osakeyhtiö konkurssiin.

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on kartoittaa osakeyhtiön varallisuus, muuttaa tarvittava omaisuus rahaksi, maksaa osakeyhtiön velat ja jakaa ylijäämä osakkeenomistajille. Osakeyhtiön purkaminen selvitysmenettelyssä kestää vähintään noin neljä kuukautta siitä, kun yhtiökokous on päättänyt menettelyn aloittamisesta. Selvitysmenettelyn aikana yhtiön asioita hoitaa yksi tai useampi selvitysmies. Selvitysmiehen tehtävään on hyvä valita henkilö, joka tuntee yhtiön ja sen liiketoiminnan hyvin jo entuudestaan, jolloin selvitysmenettely saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti.

 

Selvitysmenettely ja julkinen haaste

Selvitysmenettelyn aikana yhtiön tulee hakea julkinen haaste kaupparekisteristä. Julkisen haasteen tarkoituksena on ilmoittaa yhtiön mahdollisille velkojille yhtiön tulevasta purusta ja antaa heille mahdollisuus ilmoittaa saatavansa. Kaupparekisteri asettaa julkisen haasteen määräpäivän vähintään kolmen kuukauden päähän. Tämä aikaraja on pakollinen, minkä vuoksi selvitysmenettelyä ei voi nopeuttaa.

 

Selvitysmenettelyn vaiheet

  1. Yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Yhtiökokous valitsee myös yhden tai useamman selvitysmiehen. Päätökset tulee tehdä määräenemmistöllä, ja kokouskutsu tulee lähettää osakkaille viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta.
  2. Selvitysmies ilmoittaa selvitystilan alkamisesta ja selvitysmiehen nimittämisestä kaupparekisteriin. Ilmoitus tehdään kaupparekisterin omalla lomakkeella.
  3. Kaupparekisteri rekisteröi selvitystilan alkamisen. (Selvitysmenettely alkaa yhtiökokouksen päätöksestä.)
  4. Selvitysmies hakee julkisen haasteen velkojille ja listaa hakemuksessa yhtiön tiedossa olevat velat. Julkinen haaste haetaan kaupparekisteristä lomakkeella ja se kannattaa hakea samaan aikaan selvitystilan ilmoittamisen kanssa prosessin nopeuttamiseksi.
  5. Kaupparekisteri ilmoittaa määräpäivän, johon mennessä velkojien on kirjallisesti ilmoitettava saatavansa. Selvitysmiehen on myös ilmoitettava tiedossa oleville velkojille julkisesta haasteesta viimeistään kuukautta ennen määräpäivää.
  6. Selvitysmies selvittää yhtiön varallisuuden ja tarvittaessa realisoi omaisuutta rahaksi maksaakseen yhtiön velat.
  7. Julkisen haasteen määräpäivän jälkeen selvitysmies maksaa jäljellä olevat velat ja jakaa sen jälkeen jäljelle jääneen omaisuuden osakkeenomistajille.
  8. Selvitysmies laatii lopputilityksen, joka sisältää tilinpäätöksen selvitystilan ajalta ja toimintakertomuksen, ja teettää tarvittaessa tilintarkastuksen tilinpäätökselle. Selvitysmies antaa lopputilityksen yhtiökokoukselle.
  9. Yhtiökokous hyväksyy lopputilityksen, ja yhtiö katsotaan puretuksi.
  10. Selvitysmies ilmoittaa vielä lopputilityksen ja yhtiön purkautumisen kaupparekisteriin.

 

Kuka voi olla osakeyhtiön selvitysmies?

Selvitysmiehen tulee ensinnäkin olla luonnollinen henkilö. Toisin sanoen selvitysmiehenä ei voi toimia esimerkiksi toinen yhtiö. Selvitysmiehen tulee lisäksi olla täysi-ikäinen. Yhtiön selvitysmieheksi ei voida valita henkilöä, joka on liiketoimintakiellossa tai konkurssissa, taikka henkilöä, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.
Selvitysmieheen sovelletaan lähtökohtaisesti samoja vaatimuksia, mitä hallituksen jäseneen sovelletaan. Selvitysmiehen kelpoisuusvaatimukset sallivat sen, että selvitysmieheksi valitaan yhtiön hallituksen jäsen.

Mikko Leino
Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.