Apua yrityskauppaan

Yrityskaupassa myyjää ja ostajaa voivat avustaa yrityskauppojen asiantuntijat. On kuitenkin hyvä, että yrittäjä itse tietää mitä yrityskauppaprosessissa tapahtuu. Olemme koonneet tähän blogitekstiin artikkeleitamme, joista yrittäjä voi saada apua yrityskauppaan.

Meiltä saat apua yrityskaupan eri vaiheisiin tai koko prosessiin. Voit pyytää tarjousta yhteydenotto lomakkeen kautta.

 

Yrityskaupan eteneminen

Vaikka jokainen yrityskauppa on oma yksilöllinen prosessi, voidaan kuitenkin sanoa, että yrityskauppa etenee tyypillisesti tietyn kaavan mukaan. Yrityskauppaprosessi alkaa valmistautumisella, jonka jälkeen myytävänä olevasta yrityksestä tehdään tarvittavat analyysit ja kartoitetaan potentiaalisia ostajia. Valitun ostajaehdokkaan kanssa solmitaan aiesopimus ja ostaja suorittaa due diligence tarkastuksen. Jollei tarkastuksessa käy ilmi mitään oletetusta poikkeavaa osapuolet neuvottelevat lopullisen kauppakirjan sisällöstä ja yrityskauppa saatetaan päätökseen allekirjoittamalla kauppakirja.

Voit lukea kattavamman asiantuntija-artikkelimme yrityskauppaprosessista ja sen eri vaiheista täältä.

 

Yrityskaupan juridiikka

Tyypillisesti yrityskauppaprosessi sisältää erilaisia sopimuksia osapuolten välillä. Ensimmäisenä osapuolet sopivat salassapidosta. Mikäli ostaja on kiinnostunut ostamaan kohdeyrityksen, ostaja tyypillisesti toimittaa yrityksestä indikatiivisen tarjouksen. Tarjouksen pohjalta osapuolet voivat sopia aiesopimuksella kaupan yleisistä ehdoista ja prosessin etenemisestä. Ostajan suoritettua due diligence tarkastuksen, osapuolet vielä neuvottelevat kauppakirjan yksityiskohdista, ja mikäli ehdoista päästään sopuun, allekirjoittavat kauppakirjan.

Lue tarkemmin yrityskaupan sopimuksista ja muista asiakirjoista artikkelistamme.

 

Yrityskaupan neuvonantaja

Yrityskaupassa asiantuntijoilla on tärkeä rooli yrittäjän neuvonantajana. Asiantuntijoiden rooli yrityskaupassa vaihtelevat heidän substanssiosaamisensa mukaisesti. Yrityskauppoihin keskittyneet asiantuntijaorganisaatiot voivat toimia yrittäjän neuvonantajana koko yrityskauppaprosessin läpi, mutta yrittäjä voi myös hoitaa osan toimenpiteistä itse ja käyttää asiantuntija-apua esimerkiksi vain verosuunnitteluun ja juridiikkaan.

Olemme kirjoittaneet artikkelin eri asiantuntijoiden roolista yrityskaupan aikana.

 

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys ja mahdollinen kauppahinta kiinnostavat aina yrittäjiä. Pk-yritysten kohdalla arvonmäärityksessä käytetään tyypillisesti muutamaa tapaa. Keskeisenä tekijänä arvonmäärittelemisessä on kuitenkin yrityksen kannattavuus ja tulevaisuuden tuloksentekokyky.

Lue artikkelistamme tarkemmin pk-yritysten arvonmäärityksestä.

 

Meiltä saat apua yrityskauppaan.

Mikko Leino

Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.