Yrityskaupan asiantuntijat ja heidän roolit

Sisällysluettelo

Yrityskaupan asiantuntijat ja heidän roolinsa

Sopivat neuvonantajat parantavat yrityskaupan onnistumisen todennäköisyyttä. Myyjällä ja ostajalla on yrityskauppaprosessissa omat neuvonantajansa, ja kummankin osapuolen tulee valita tilanteeseensa sopivat asiantuntijat, sillä asiantuntijapalveluiden tarve riippuu myös osapuolten osaamisesta sekä kokemuksesta. Neuvonantajalla tulee olla riittävästi aiempaa kokemusta yritysjärjestelyistä sekä tarvittava toimialan tuntemus; asiantuntijan tulee oman palvelunsa lisäksi ymmärtää myös yrityksesi lähtökohdat.

 

Yrityskaupan koko määrittää tarvittavat asiantuntijat

Yritysjärjestelyiden vaativuus riippuu niin toimialasta, yrityksen rakenteesta kuin yrittäjän tavoitteistakin. Pienissä ja matalahintaisissa kaupoissa paras vaihtoehto voi olla yritysvälittäjä, joka julkaisee palstallaan veloitusta vastaan myynti-ilmoituksen yrityksestä ja jättää itse kaupan hoidon myyjälle ja ostajalle. Jos kyseessä on suuri yritys, henkilöstössä voi jo olla osa tarvittavista asiantuntijoista, kuten kirjanpitäjä, juristi ja talousjohtaja. Jos yrityksen koko on jotain siltä väliltä ja yrittäjä kaipaa tueksi neuvonantajaa, joka räätälöi palvelunsa yrityksen ja yrittäjän tilanteeseen sopivaksi, on hyvä etsiä avuksi toimija, jolta saa koko paketin saman katon alta ja joka tarvittaessa tuo erikoisasiantuntijoita mukaan tiimiin.

Alla on lista tyypillisimmistä yritysjärjestelyihin kuuluvista asiantuntijoista ja heidän rooleistaan prosessissa.

  • Kirjanpitäjä mukaan yrityskauppaan

Kirjanpitäjän keskeisimpänä tehtävänä on käydä läpi myytävän tai ostettavan yrityksen talous- ja kirjanpitoasiakirjat. Jos yritysjärjestelyprosessissa on mukana ulkopuolinen kirjanpitäjä, tämän tehtävänä on myös huolehtia kommunikoinnista toisen puolen kirjanpitäjän kanssa. Jos taas yritysjärjestelyjä tarjoava yritys tarjoaa talousanalyysin osana yrityskauppaprosessia, ulkopuolista kirjanpitäjää ei tarvita vain yritysjärjestelyn takia. Yrityksen oma kirjanpitäjä, taloushallinnon asiantuntija ja palkanlaskija on kuitenkin hyvä pitää prosessissa mukana, sillä heillä on tavallisesti kattava käsitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Yritysjärjestelyjä tuottava firma toimii olemassa olevien asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä toteuttaakseen kokonaisvaltaisen analyysin yrityksestä yritysjärjestelyä varten.

  • Juristin tehtävä yrityskaupassa

Juridiset seikat ovat yrityskaupan yksi keskeisimmistä aiheista ja siksi erittäin tärkeitä. Toisaalta ne ovat kuitenkin hyvin luonnollinen osa prosessia. Juristin tehtävänä on luonnostella aiesopimus, kauppakirja ja muut yrityskauppaan liittyvät sopimukset sekä osallistua niiden neuvotteluihin. Usein juristi osallistuu myös Due Diligence -prosessiin tarkastamalla kaikki kohdeyrityksen juridiset asiakirjat, kuten toimiluvat ja toimitilasopimukset. On tärkeää pitää mielessä, että juristin tehtävät keskittyvät ennen kaikkea juridisiin seikkoihin, kuten vahingonkorvausvaatimusten ja muiden riskitekijöiden minimointiin, eikä niinkään taloudellisten ja toiminnallisten sopimusehtojen neuvottelemiseen.

  • Verokonsultti mukaan jo ennen yrityskaupan aloittamista

On selvää, että ostettaessa ja myytäessä yrityksiä transaktiolla on myös veroseurauksia. Varsinkin, jos yritysjärjestelyt vaikuttavat moniulotteisilta, on hyvä konsultoida asiantuntijaa veroasioissa ja pyytää Verohallinnolta ennakkopäätöstä suunnitellusta toimenpiteestä. Verokonsultin tehtävänä on pyrkiä huomiomaan, mitkä ovat kaikkien yritysjärjestelyvaihtoehtojen verotukselliset seuraukset niin yrittäjälle, omistajille kuin yrityksellekin. On hyvä huomioida, että ammattitaitoisella verokonsultilla on niin kirjanpidollista ja taloudellista kuin juridistakin ymmärrystä verotuksesta.

  • Investointipankkiiri on mukana suurissa yrityskaupoissa

Investointipankkiiri on usein mukana yritysjärjestelyssä, jos kyseessä on suuri kauppa ja myytävän yrityksen vuotuinen liikevaihto ylittää 10 miljoonaa euroa.  Investointipankkiirin tehtävänä on tehdä myytävästä yrityksestä kattava analyysi ja sen pohjalta etsiä ja lähestyä potentiaalisia ostajaehdokkaita. Investointipankkiirilla tulee olla osaamista niin kirjanpidosta, verotuksesta kuin myytävän liiketoiminnan toimialasta. Investointipankkiiri on myös usein se asiantuntija, joka johtaa neuvotteluja ja saattaa transaktion loppuun. Investointipankkiiri toimii välikätenä ja yhteyshenkilönä vastapuolen suuntaan.

  • Yritysvälittäjä ja business advisor

Yritysvälittäjän rooli vastaa investointipankkiiria sen osalta, että se toimii kahden osapuolen välillä, mutta yritysvälittäjän palvelu on usein huomattavasti pelkistetympi ja asiantuntemus suppeampi kuin investointipankkiirilla.  Kannattaa huomioida, että yritysvälittäjiltä ei vaadita mitään alan koulutusta, kuten juristeilta ja kirjanpitäjiltä. Erityisesti aiesopimusten ja kauppakirjojen juridisten ehtojen luonnostelu ja neuvottelu tulisi jättää alan asiantuntijoille eikä luottaa sokeasti pitkään kokemukseen yrityskauppojen alalta.

  • Kiinteistövälittäjä on mukana asiantuntijaroolissa

Mikäli yrityskaupan yhteydessä myös kiinteistöt vaihtavat omistajaa tai ne myydään yhtiön omaisuutena, tulisi kiinteistöjen arvonmääritys toimittaa kiinteistövälittäjällä. Kuten muidenkin asiantuntijoiden suhteen, myyjän tulee varmistaa, että myös toimeksiannon saaneella kiinteistövälittäjällä on kokemusta vastaavien toimeksiantojen toteuttamisesta. On aivan eri asia myydä toimitilat liiketoiminnan mukana tai osana osakekauppaa kuin myydä kiinteistö esimerkiksi sijoittajataholle, joka on ennemminkin kiinnostunut toimitilojen vuokralaisesta ja vuokratasosta kuin kiinteistön konkreettisesta arvosta.

  • Arvonmäärittäjää ei tarvita yrityskauppaan

Yksi suurimmista yrityskauppoihin liittyvistä väärinkäsityksistä on, että yritykselle tulee suorittaa arvonmääritys erityispalveluna. Jos neuvonantajasi todella on yritysjärjestelyiden ja yrityskauppojen asiantuntija, yrityksen arvonmäärityksen tulee kuulua yrityskauppapalveluun. Hyvin usein yksittäin tehdyt arvonmääritykset päätyvät tulokseen, jossa yrityksen arvoksi lasketaan huomattavasti korkeampi arvo, kuin mitä se todellisuudessa olisi. Tämä voi johtaa yrittäjän kannalta pettymyksiin ja epärealistisiin odotuksiin.

Yksittäisenä palveluna tarjottavalle arvonmääritykselle on myös paikkansa, kun kyseessä on esimerkiksi konsernirakenteen muutos, avioeron jälkeinen ositus tai kuoleman jälkeinen perunkirjoitus. Näissä tapauksissa yrityksen arvo tulee määrittää ilman myyntiaietta.

 

Myytävän yrityksen toimialasta riippuen asiantuntijapalveluita voidaan myös pyytää osaksi Due Diligence -prosessia tyypillisten asiantuntijaryhmien ulkopuolelta. Jos esimerkiksi on kyse IT-alan yrityksestä, on tärkeää, että teknisen Due Diligence -tarkastuksen tekee alan osaaja, ei esimerkiksi juristi tai kirjanpitäjä, jolla on vain toimialatuntemusta, mutta ei alan teknistä osaamista.

Mikko Leino
Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.