Yrityksen hiljainen myynti

 

Yrityskaupassa ostaja voi löytyä useilla eri keinoilla. Myyntipäätöksen jälkeen on hyvä arvioida, mikä myyntitapa omalle yritykselle sopii parhaiten. Hyvä yrityskauppojen neuvonantaja osaa antaa arvion parhaasta myyntitavasta yrityksellesi.

 

Yrityksen myynti-ilmoitusyrityksen julkinen ja hiljainen myynti

Yrityksen myymisestä voidaan julkaista julkinen myynti-ilmoitus verkkoon, esimerkiksi Yrityspörssiin. Julkinen myynti-ilmoitus tehdään yrityksen omalla nimellä, jolloin ilmoituksesta käy ilmi, mikä yritys on kyseessä. Myynti-ilmoituksen voi myös julkaista anonyymisti. Tällöin yrityksen nimeä ei kerrota, mutta myytävää yritystä kuvaillaan ilmoituksessa ostajaehdokkaiden mielenkiinnon herättämiseksi.

 

Mitä tarkoittaa yrityksen hiljainen myynti?

Yrityksen myynti voi olla sen omistajille hyvin henkilökohtainen asia, eikä yrityskauppa-aikeista tämän vuoksi välttämättä haluta julkisesti tiedottaa. Myytävän yrityksen omistajalle voi olla tärkeää kontrolloida, mitä tietoa, milloin ja kenelle yrityskaupasta paljastetaan. Tällöin yrityksen myynti voidaan myös toteuttaa “hiljaisesti”

Yrityksen hiljaisessa myynnissä yrityksestä ei julkaista myynti-ilmoitusta, vaan myyjä itse tai myyjän neuvonantaja tunnistaa sopivat ostajaehdokkaat ja ottaa heihin yhteyttä. Oikean ostajan voi löytää esimerkiksi lähipiiristä; kyseeseen voi tulla perheenjäsen tai työntekijä, joka on aiemmin osoittanut kiinnostusta ryhtyä yrityksen jatkajaksi. Ostohalukkaita saattavat olla myös kilpaileva yritys tai yhteistyökumppani.

 

”Hiljaisessa myynnissä myyjällä on mahdollisuus hallita viestintää yrityskauppaprosessin aikana”

 

Mahdollisten ostajien kartoittamisen jälkeen ostajaehdokkaita lähestytään suoraan, yleensä puhelimitse. Ostajaehdokkaille kerrotaan ostomahdollisuudesta paljastamatta mitään sellaisia yksityiskohtia, jonka perusteella myytävä yritys voitaisiin tunnistaa. Yrityksestä on kuitenkin hyvä kertoa esimerkiksi sen toimiala ja liikevaihdon taso. Jos ostajaehdokas on kiinnostunut ostomahdollisuudesta, myyjä ja ostaja solmivat salassapitosopimuksen. Vasta kun salassapitosopimus on allekirjoitettu, ostajaehdokkaalle kerrotaan yksityiskohtaisemmat tiedot ja toimitetaan yritystä koskeva myyntiaineisto.

Hiljaisen myynnin etuna on myös se, etteivät yrityksen henkilökunta tai asiakkaat saa mahdollisesta myynnistä ennenaikaisesti tietoa. Hiljaisella myynnillä voidaan välttyä myös siltä, että kilpailijat saisivat ennenaikaisesti tietoa myynnistä. Hiljaisessa myynnissä myyjällä on mahdollisuus hallita viestintää yrityskauppaprosessin aikana (lue lisää viestinnästä yrityskaupassa). Ennen kuin myyntiaikeesta kerrotaan, on järkevää kartoittaa yrityksen myytävyyttä ja ostajaehdokkaiden todellista kiinnostusta.

Picture of Katja Lammi
Katja Lammi
Juridinen avustaja
Mikko Leino

Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.