Viestintä yrityskaupassa – miten kertoa henkilökunnalle yrityskaupasta?

 

Viestinnällä on olennainen merkitys yrityskaupan onnistumiselle, ja sen tulisi suuntautua usealle eri sidosryhmälle: työntekijöille, asiakkaille, alihankkijoille ja tavarantoimittajille. Tarkastelen tässä kirjoituksessa viestintää etenkin työntekijöille.

 

Viestintä yrityskaupasta henkilökunnalle

Valitettavan usein yrityskaupan viestintään ei ole panostettu riittävästi ja suunnitelmia ei ole tehty etukäteen. Huonoimmassa tilanteessa viestintä jätetään kokonaan tekemättä. Mikäli viestintää yrityskaupasta ei tehdä aktiivisesti, tieto yleensä leviää jotain muuta kautta, mikä luo otollisen maaperän huhuille ja väärinkäsityksille, joita on työläämpää korjata jälkikäteen. Lisäksi jos työntekijät saavat tiedon kaupasta jotain kiertotietä, ei tämä varsinaisesti auta rakentamaan luottamusta uuden omistajan suuntaan.

Yleensä henkilökunnalla on keskeinen rooli ostettavissa yrityksissä ja heidän toivotaan jatkavan työskentelyä yhtiön palveluksessa. Uutiset tulevat usein heille yllätyksenä ja ensimmäinen kysymys on, miten tämä vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa. Mielestäni on suuri virhe luvata työntekijöille, ettei mikään muutu, koska muutoksia tulee aina yrityskaupasta riippumatta, minkä seurauksena työntekijät saattavat kokea, että heille annettu lupaus on petetty. Työntekijöille on hyvä kertoa, että mikäli jotkin toimintatavat muuttuvat, näistä tiedotetaan vielä aikanaan erikseen.

 

Viestintäsuunnitelma osaksi yrityskauppaprosessia

On perusteltua laatia viestintäsuunnitelma jo yrityskauppaprosessin ajaksi mahdollisten tietovuotojen varalta. Työntekijöiltä tai muilta sidosryhmiltä voi tulla yllättäen kysymyksiä valmisteilla olevaa yrityskauppaa koskien ja on hyvä, jos kaupan valmisteluun osallistuvat ovat sopineet, miten tällaisissa tilanteissa toimitaan. On myös olennaista sopia, miten ostajat ja neuvonantajat toimivat sekä viestivät mahdollisten vierailujen yhteydessä.

Ei ole täysin poikkeuksellista, että ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa osa annetusta tiedosta menee työntekijöiltä ohi, koska tilanne voi herättää voimakkaitakin tunteita. Tämän johdosta tiedon on hyvä olla saatavilla myös kirjallisessa muodossa. Lisäksi on suositeltavaa kertoa milloin ja mitä kautta työntekijät saavat lisätietoja. Tällä tavoin voidaan myös varmistua, että tilaisuuteen osallistumasta estyneet saavat tiedon. Lisäksi on eduksi kertoa, että työntekijät pääsevät esittämään kysymyksiä. Aktiivinen viestintä auttaa rauhoittamaan henkilöstön tunnemyrskyjä. Usein ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa ei välttämättä osata vastata henkilökunnan kaikkein yksityiskohtaisimpiin kysymyksiin ja tällöin on eduksi, jos voidaan kertoa, että asia selvitetään esimerkiksi seuraavaan henkilöstötilaisuuteen mennessä. Yksi hyvä käytäntö on pyytää työntekijöitä toimittamaan kysymyksiään etukäteen, jolloin kysymyksistä ja vastauksista voidaan kerätä listoja kaikkien saataville.

 

”On hyvä sopia etukäteen, mitä ja miten ostaja ja myyjä kertovat yrityskaupasta sidosryhmilleen.”

 

Etenkin liiketoiminnasta luopuville yrittäjille kaupasta kertominen voi olla tunnepitoinen hetki ja tällöin voi olla eduksi, että keskeiset kerrottavat asiat on kirjoitettu ylös. On myös hyvä sopia etukäteen, mitä myyjä ja ostaja kertovat tiedotustilaisuudessa. Tilanne voi olla tunnepitoinen yrittäjälle, mutta olisi hyvä valmistautua tähän etukäteen. Itkevä yrittäjä voi tahattomasti aiheuttaa ylimääräistä huolta työntekijöissä, vaikka hän tosiasiallisesti tietäisi liiketoiminnan saavan hyvän jatkajan.

Kokemus on osoittanut, että yrityskaupasta tiedottamista ei kannata ajoittaa ennen viikonloppua tai lomia, koska tällöin työntekijät eivät välttämättä saa heitä mietityttäviin kysymyksiin vastauksia, mikä saattaa jälleen lisätä huhujen ja väärinkäsitysten mahdollisuutta. Harva toivoisi saavansa kuulla työpaikkansa myynnistä ennen juhannusta tai joulua.

Onnistunut viestintä auttaa ehkäisemään ongelmia ja parhaimmillaan ratkaisee niitä. Epäonnistuessaan viestinnällä voidaan vesittää yrityskauppaan liittyvät, huolellisesti valmistellut suunnitelmat.

Picture of Mikko Leino
Mikko Leino
Juristi ja ekonomi
Mikko Leino

Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.