Yrityksen myyminen – 7 askelta

Liiketoimintaa myytäessä kaupan kohteena on tyypillisesti yrittäjän vuosien tai jopa vuosikymmenten työ. Tällöin on tärkeää varmistaa, että myyntiprosessi etenee sujuvasti ja yrityksestä saadaan paras mahdollinen hinta. Keskeistä on myös löytää liiketoiminnalle oikea ostaja. Usein myyjän on järkevää käyttää alan asiantuntijoita apunaan. Olemme koonneet alle seitsemän askelta liiketoiminnan myyntiin. Lue tarkemmin yrityskauppaprosessin etenemisestä.

Yrityksen myynti

 

1. Arvioi, tarvitsetko asiantuntija-apua yrityskaupassa

Tarve käyttää asiantuntijoiden apua liiketoiminnan myynnissä riippuu myyjän omasta osaamisesta ja myytävästä liiketoiminnasta. Yleisenä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä suuremmasta liiketoiminnasta on kyse, sitä kannattavampaa on käyttää asiantuntija-apua. Tyypillisesti asiantuntijat auttavat myyjää löytämään oikean ostajan ja saamaan parhaan arvon liiketoiminnasta sekä varmistavat prosessin sujuvan etenemisen.

Pienemmissä yrityskaupoissa myyjä voi hyödyntää alueellisten omistajanvaihdoshankkeiden tai kuntien kehitysyhtiöiden maksuttomia neuvontapalveluita. 

Yritysneuvontaa alueellasi:

 

Helsinki –  NewCo

Espoo – YritysEspoo

Vantaa – YritysVantaa

Itä-Uusimaa – Posintra

Keski-Uusimaa – Keuke

Kouvola – Kinno

Kotka & Hamina – Cursor

Länsi-Uusimaa – Novago

Lahti – Ladec

Tampere – Ensimetri

Kanta-Häme – Hämeen Uusyrityskeskus

Turku – Turku Science Park

Satakunta – Prizztech

Vaasa – Vasek

Seinäjoki – Seinäjoen Uusyrityskeskus

Pietarsaari – Concordia

Kokkola – Kosek

Lappeenranta – Wirma

Mikkeli – Mikkelin Uusyrityskeskus

Savonlinna – Itä-Savon Uusyrityskeskus

Jyväskylä – Business Jyväskylä

Joensuu – Business Joensuu

Kuopio – Kuopion Uusyrityskeskus

Kajaani – Yritystulkki

Oulu – Business Oulu

Kuusamo ja Koillis-Suomi – Naturpolis

Rovaniemi – Business Rovaniemi

Inari – Yritystulkki

Myös Yrityspörssi tarjoaa pienille yrityksille suunnattua maksutonta neuvontaa.

Lue lisää yrityskaupan asiantuntijoista ja heidän rooleistaaan.

 

2. Valmistele myyntiaineisto

Hyvä myyntiaineisto antaa ostajille kattavan ja todenmukaisen kuvan myytävästä yrityksestä. Aineiston tulisi välittää todenmukainen kuva liiketoiminnasta. Viimeistään due diligence ‑vaiheessa ostaja saa tietää, jos liiketoiminnasta annetut tiedot eivät vastaakaan todellisuutta. Tämä voi luoda epäluottamusta myyjää kohtaan ja saada ostajan perääntymään.

Myyntiaineiston olisi hyvä sisältää ainakin:

  • yrityksen tuotteet tai palvelut
  • yrityksen asiakkaat ja keskeiset sopimukset
  • yrityksen kilpailuedut
  • talouden tunnusluvut
  • keskeiset tiedot yrityksen omaisuudesta ja kalustosta
  • tiedot yrityksen organisaatiosta ja henkilöstöstä
  • liiketoiminnan tulevaisuudennäkymät.

 

3. Laadi arvonmääritys

Laadi yrityksestä tai liiketoiminnasta arvonmääritys, joka perustuu markkinoilla toteutuneisiin kauppoihin. Yrityskaupan toteutumisen lähtökohtana on realistisen hinnan asettaminen. Mikäli myyjä ei ole valmis luopumaan yrityksestä markkinahintaan, kaupan toteutumiselle on heikot edellytykset, koska ostajat eivät lähtökohtaisesti halua maksaa yleistä markkinahintatasoa enempää.

Nyrkkisääntönä on, että pienen yrityksen ostajan pitää pystyä maksamaan kauppahinta (tai ainakin sitä varten otetut velat) 2–5 vuoden tuotoilla. Finnveran laskuri antaa suuntaa antavan arvion liiketoiminnan arvosta.

4. Laita yrityksesi myyntiin

Yrityksen myynti edellyttää oikeiden ostajien tavoittamista. Pienimpien yritysten kohdalla todennäköisimmät ostajat ovat yksityishenkilöitä. Ensimmäisenä kannattaa kartoittaa lähipiiri:

  • jatkaja perhepiiristä
  • yrityksen työntekijät
  • asiakkaat
  • kilpailijat
  • tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit.

Mikäli lähipiiristä ei löydy sopivaa ostajaehdokasta, yrityksen voi laittaa myyntiin markkinapaikalle. 

Suurempien yritysten ostajat ovat todennäköisimmin muita pk-yrityksiä tai suurempia yrityksiä. Asiantuntijoilla on käytössään erilaisia tietokantoja, joista he voivat hakea ostajaehdokkaita ja markkinoilla toteutuneita kauppoja. Autamme mielellämme pohtimaan, miten yrityksellesi löytyy sopiva ostaja.

Pienempien yritysten kohdalla laajempi markkinointi yleensä kannattaa, koska potentiaalisten ostajien joukko koostuu pääasiassa yksityishenkilöistä, joita on runsaasti. Suurempia yrityksiä myydessä potentiaaliset ostajaehdokkaat on helpompi tunnistaa ja heitä on tarkoituksenmukaisempaa lähestyä suoraan.

5. Vastaanota tarjouksia ostajaehdokkailta

Vastaanota tarjouksia ostajaehdokkailta ja neuvottele lopullisista kaupan ehdoista. Myyjän ei kannata keskittyä ainoastaan hintaan vaan neuvotella myös muut kaupan ehdot sopiviksi.

Lue lisää kauppakirjan keskeisistä ehdoista.

 

6. Anna ostajan suorittaa due diligence

Due diligence -tarkastuksen laajuus riippuu myytävän yrityksen koosta ja liiketoiminnasta. Tyypillisesti ostajan due diligence -tarkastuksessa kestää noin 45–180 päivää.

Lue lisää due diligence -tarkastuksesta

Yrityksen myynti

7. Tee kaupat

Laadi kauppakirja ja muu tarvittava dokumentaatio, minkä jälkeen liiketoiminta voidaan siirtää uudelle omistajalle.

Lue lisää kauppakirjasta ja muista yrityskaupan dokumenteista.

 

Yleiset yrityskauppaa koskevat kysymykset

 

Mikä on yritykseni arvo?

Yrityksen arvonmäärityksestä löytyy runsaasti tietoa ja erilaisia lähestymistapoja on useita, mutta viime kädessä yrityksen arvo määräytyy markkinoilla. Yrityksen arvo on se hinta, jonka ostaja suostuu siitä maksamaan, ja näin ollen ostajat määrittävät yrityksen todellisen myyntihinnan. Yleisesti ottaen yrityksen arvo määräytyy yrityksen kannattavuuden perusteella.

Finnvera on tehnyt suuntaa antavan laskurin yrityksen arvon määritykselle.

Kuinka kauan yrityksen myynti kestää?

Mitä suurempi yritys, sitä pidempään myyntiprosessi yleensä kestää. Sopivan ostajan löydyttyä itse myyntiprosessi vie tyypillisesti noin 3–6 kuukautta.

Miten yrityksen voi myydä nopeasti?

Yrityksen myyntiä nopeuttavat realistinen hintapyyntö ja yleisen markkinakäytännön mukaiset kaupan ehdot.

Kuka päättää yrityskaupasta?

Osakeyhtiössä liiketoimintakaupasta päättää joko yhtiön hallitus tai yhtiökokous. Tyypillisesti yhtiön hallitus tekee päätöksen yrityskaupoista, mutta suuremmat strategiset yrityskaupat voivat kuulua yhtiökokouksen toimivallan piiriin.

Osakkeiden myynnistä päättävät osakkeenomistajat. Pääsääntöisesti jokainen osakkeenomistaja tekee henkilökohtaisesti päätöksen omien osakkeiden kaupasta.

Mikko Leino

Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.