Caset > Recuror Oy

Tulosjärjestelyt Partners avusti Recuror Oy:n liiketoimintasuunnitelman ja osakassopimuksen laadinnassa. 

 

Recuror syntyi kokeneiden psykiatrian erikoislääkäreiden halusta luoda vaativaan psykiatriaan erikoistunut terveydenhuollon ketju. Tiimillä oli vahva terveydenhuollon osaaminen ja he tarvitsivat apua liiketoimintasuunnitelman laadinnassa ja liiketoimintaan liittyvässä juridiikassa.

 

Projektin lopputuloksena erikoislääkärit pääsivät käynnistämään uuden psykiatrian erikoissairaanhoidon yksikön. Autoimme heitä laatimaan sopimusmallit, jotka tukevat liiketoiminnan kehitystä.

 

“Tulosjärjestelyt Partnersin monipuolinen osaaminen juridiikasta ja liiketoiminnasta auttoi muuttamaan ideamme toimivaksi liiketoiminnaksi. Lisäksi he auttoivat löytämään sopivia kumppaneita muihin tarpeisiimme.”, kertoo toimitusjohtaja Mika Kallio.

Ota yhteyttä, niin
voimme avustaa
sinuakin
tavoitteidesi
saavuttamisessa