Liiketoiminnan lopettaminen: liiketoimintaosa-alueen alasajo osakeyhtiössä

Sisällysluettelo

Tässä artikkelissa syvennytään tarkastelemaan, mitä yrittäjän tulee ottaa huomioon, mikäli harkinnassa on yhden tai useamman liiketoimintaosa-alueen lopettaminen. Artikkelissa ei puhuta osakeyhtiön lakkauttamisesta vaan tilanteesta, jossa osakeyhtiö ja ainakin yksi sen liiketoiminnan osa-alueista jatkaa toimintaansa.

 

On olemassa monia tilanteita, joissa liiketoiminta halutaan lakkauttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi liiketoiminnan kannattamattomuus, sen sopimattomuus tulevaisuuden liiketoimintastrategiaan tai halu keskittyä yhtiön muihin liiketoimintaosa-alueisiin.

 

Alla on listattu viisi näkökulmaa, jotka tulee ottaa huomioon ennen liiketoiminnan alasajon toteuttamista.

 

  1. Velkojat

Tilanteessa, jossa yksi yhtiön liiketoimintaosa-alueista lakkautetaan yhtiön muutoin jatkaessa toimintaansa, yhtiön suhde velkojiin ei pääsääntöisesti muutu. Velat ovat lähtökohtaisesti aina yhtiön velkoja liiketoimintaosa-alueesta riippumatta ja näin ollen velkasuhde jatkuu muuttumattomana liiketoiminnan lakkauttamisesta huolimatta. Tärkeää on kuitenkin huomioida, kytkeytyykö velkoihin ja lainoihin taloudellisia ehtoja tai rajoituksia, joiden täyttymiseen liiketoiminnan alasajolla on vaikutusta.

 

  1. Sopimuskumppanit ja toimitilat

On hyvin todennäköistä, että yhtiöllä on sellaisia sopimussuhteita, jotka ovat sidottuja vain lakkautettavaan liiketoimintaan, eikä niiden jatkamiselle ole syytä alasajon jälkeen. Mikäli kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, tulee huomioida irtisanomisajat. Jos kyseessä taas on määräaikainen sopimus, kuten toimitilojen vuokrasopimus, tulee selvittää, millaisin edellytyksin – jos mitenkään – sopimus voidaan irtisanoa tai millaisin ehdoin sopimus voidaan vaihtoehtoisesti esimerkiksi siirtää kolmannelle taholle. Huomioitavana ovat myös yhtiön sopimussuhteet sen asiakkaisiin.

 

 

  1. Henkilöstö

Riippuen yhtiön kokonaishenkilöstömäärästä voi liiketoiminnan lakkauttaminen edellyttää yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. YT-neuvottelujen määräajat myös määrittelevät, minkälaisella aikataululla liiketoiminnan lakkauttaminen voidaan toteuttaa.

 

Riippumatta siitä, ovatko YT-neuvottelut tarpeen, kaksi henkilöstöön vaikuttavaa seikkaa tulee huomioida. Mikäli henkilöstöä irtisanotaan, irtisanomisajat ja -palkat tulee ottaa huomioon sekä miettiä, pidetäänkö irtisanottujen työntekijöiden työntekovelvoite voimassa irtisanomisajan aikana. Toisena seikkana tulee huomioida työnantajan velvoite tarjota työtä irtisanotuille työntekijöille, mikäli yhtiöllä on tarvetta irtisanottujen työntekijöiden kokemusta vastaavalle henkilöstölle.

 

  1. Kirjapito, tilinpäätös ja -tarkastus

On tärkeää muistaa, että vaikka yhden liiketoimintaosa-alueen lopettaa, tulee siihen liittyvät kirjanpitomateriaalit säilyttää ainakin 10 vuotta. Tilintarkastuskertomuksessa on myös hyvä huomioida vuoden aikana tapahtuneet muutokset yhtiön liiketoiminnassa, sillä taloudellinen vaikutus tulee näkymään myös tulevaisuudessa.

 

  1. Viranomaiset

Verotus – Kuten muidenkin velkojien kohdalla, yhtiön velvollisuudet verottajalle eivät pääty liiketoiminnan lopettamiseen.

 

PRH – Mikäli yhtiöllä on ollut aputoiminimiä rekisteröitynä alas ajettavalle liiketoiminnalle, ne voidaan jättää rekisteriin tai muutosilmoituksella poistaa rekisteristä. Lisäksi, mikäli yhtiön yhtiöjärjestyksessä on viittauksia lakkautettavaan liiketoimintaan siinä määrin, että ne vaikuttavat yhtiön toimintaan lakkauttamisen jälkeen, tulee yhtiöjärjestystä muuttaa niin, että sellaiset vaikutukset poistetaan.

Mikko Leino
Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.