Laajentuminen yritysostoilla – 7 näkökulmaa

 

 

 

Yrityksen liiketoiminnan laajentuminen voi tapahtua joko orgaanisesti tai yritysostoin. Yritysostoilla laajeneminen on kuitenkin erityisesti vakiintuneille yhtiöille huomattavasti nopeampi tapa kasvattaa yritystä.

Yhtiöillä ja yrittäjillä on monia syitä, miksi laajentumista lähdetään hakemaan yritysostojen kautta. Tuomme tässä blogissa esille 7 eri näkökulmaa, joiden avulla kasvua tavoitteleva yritys voi hyötyä yritysostoista.

 

 

 

 

 

 1. Maantieteellinen kasvu

Ostamalla jo valmiin yrityksen paikkakunnalta, jossa yritykselläsi ei ole vielä toimintaa, säästyy yritykseltäsi huomattavasti aikaa ja resursseja, jotka kuluisivat uuden toimipisteen aloittamiseen. Yritysostolla saat valmiit toimitilat, työntekijät ja operatiiviset prosessit heti käyttöösi. Mikäli kyse on luvanvaraisesta toiminnasta, osakekaupalla säästyy myös huomattavasti aikaa, sillä lupa siirtyy osakekaupan mukana ja toiminta voi jatkua sujuvasti ilman kuukausien odottelua.

 

 1. Yleinen kasvu

Yritysostolla kasvatat yrityksesi kokoa monella tavalla. Vastaavaan kasvuun orgaanisesti kuluisi valtavasti resursseja ja yritysoston avulla voit keskittää resurssisi ydinliiketoimintasi kehittämiseen. Yritysoston avulla kasvatat muun muassa:

  • markkinaosuutta
  • liikevaihtoa
  • asiakaskuntaa
  • tavara- tai palvelutarjontaa.

 

 1. Yhtiön liiketoiminnan monipuolistaminen

Yritysoston avulla yrityksesi voi ketterästi monipuolistaa ja laajentaa liiketoimintaansa ja tavara- tai palvelutarjontaansa asiakkailleen. Tällä tavoin myös yrityksen riskejä on hajautettuna varsinkin, jos ydinliiketoimintasi on ollut hyvin erikoistunutta.

 

 1. Erikoisosaamisen hankinta

Varsinkin palvelualalla henkilöstö on yksi yrityksen tärkeimmistä arvonluojista ja voimavaroista. Mikäli yrityksellä on halua laajentaa ja kasvaa spesifillä toimialalla nopeasti, yritysostolla on helppoa hankkia samalla kertaa erikoistaitoja ja -osaamista niin yksilöistä kun kokonaisista tiimeistä. Yritysosto myös auttaa siinä, että uusia työntekijöitä ei tarvitse perehdyttää mukaan uuteen tiimiin, vaan ostettavan yrityksen työntekijöiden näkökulmasta työnteko jatkuu normaalisti olettaen, että yritysten integraatioprosessi sujuu ongelmitta.

 

”Yritysostolla on helppoa hankkia samalla kertaa erikoistaitoja ja -osaamista.”

 

 1. Omaisuuserien ja immateriaalioikeuksien hankinta

Riippuen toimialasta, yritysostolla voidaan hankkia ostavan yrityksen kannalta tärkeitä omaisuuseriä. Kyseessä voivat olla toimitilat, koneistot, immateriaalioikeudet tai toimiluvat. Teollisten yritysten kannalta yritysoston mukana siirtyvät toimitilat ja sinne integroidut koneet ja laitteistot säästävät aikaa ja resursseja, sillä yrityksen ei tarvitse investoida toimitilojen saattamiseen toimintavalmiiksi. Palvelualoilla taas immateriaalioikeuksien ostoilla voidaan tuoda yrityksille huomattavia hyötyjä toimialan muihin toimijoihin nähden.

 

 1. Vahvistuminen kilpailijan ostolla

Kilpailu toimialalla voi vaikeuttaa, hidastaa tai jopa estää yritysten orgaanista kasvua. Yritysostojen strategiana voikin olla ostaa pois omia kilpailijoita ja tällä tavalla vahvistaa markkina-asemaa ja -osuutta sekä laajentaa asiakaskuntaa. Vahvistunut markkina-asema luo paremmat puitteet niin orgaaniselle kuin ostoilla tapahtuvalle kasvulle.

 

 1. Synergiahyödyt

Kun ostokohde on valittu huolellisesti ja on mietitty, miten sen integroituminen olemassa olevaan liiketoimintaan hoidetaan, voidaan yritysostolla saavuttaa huomattavia synergiahyötyjä. Huolella toteutettu yrityskauppa voi myös nostaa yrityksen arvoa juuri sen tuottamien synergioiden ansiosta.

Mikko Leino

Ryhdytään yhteistyöhön.

Pyydä lisätietoja tai sovi maksuton konsultaatio. Ensimmäiset keskustelut ovat maksuttomia ja aina luottamuksellisia, eivätkä ne sido sinua mihinkään. Kykenemme yleensä jo tässä tapaamisessa kertomaan, mikä yrityksen myynnissä on järkevin polku edetä ja tarvittaessa opastamaan sinut myös muiden asiantuntijoiden luo.